Η ΔΕΥΑΚ ανακοινώνει ότι με το αρ. 52 του Ν.4483/17, όλες οι οφειλές προς την επιχείρηση που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως 30/9/2017 μπορούν να ρυθμιστούν όπως παρακάτω:

α/α Τρόπος εξόφλησης Απαλλαγή
1. Εφάπαξ καταβολή οφειλής 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμής

καταβολής

2. 2 έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις 80% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης

καταβολής

3. 25 έως 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις 70% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης

καταβολής

4. 49 έως 72 ισόποσες μηνιαίες δόσεις 60% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης

καταβολής

5. 73 έως 100 ισόποσες μηνιαίες δόσεις 50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης

καταβολής

 

Ελάχιστο ποσό δόσης 20,00 €.

Η καθυστέρηση καταβολής της δόσης επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 5%.

Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως 30-11-2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ,

  1. στην πόλη της Κέρκυρας, τηλ: 2661024143 και 2661040266.
  2. στην Αχαράβη , 2663064384 και 2663091785.
  3. στην Λευκίμμη, 2662025041 και 2662025042.
  4. στα Μωραϊτικα, 2661077077.