ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Φωτογραφικό υλικό (εφόσον τα καταστραμμένα δεν δύναται να παραμείνουν ως έχουν)

  • Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο
  • Φορολογική Δήλωση των δυο τελευταίων ετών
  • Βεβαίωση απόδοσης ΦΠΑ τρέχοντος έτους
  • Απογραφή προηγούμενου έτους
  • Τιμολόγια αγορών από τα οποία να προκύπτουν προϊόντα που υπήρχαν και καταστράφηκαν
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ο Μηχανολογικός εξοπλισμός που υπέστη ζημιές ή καταστράφηκε. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται με αποδεικτικά στοιχεία αγοράς του εξοπλισμού προκειμένου να εκτιμηθεί η τυχόν απόσβεσή του καθώς και στοιχεία που να προκύπτει η σημερινή κατάσταση μηχανήματος (μερική ή ολική καταστροφή)
  • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι δεν υπάρχει
  • Κυρωμένο αντίγραφο της άδειας νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση κατά την ημέρα της θεομηνίας, συνοδευόμενη από κυρωμένα αντίγραφα παραστατικών στοιχείων ασφάλισης

 

ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ,ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΣΕ:

 ΦΥΤΙΚΗ, ΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓH, ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ,ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ Ο.Γ.Α-ΕΛΓΑ (ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ.)

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΔΗ

- Advertisement -
Paul and Peter Κέρκυρα ρούχα