Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016 22:42

Όροι Χρήσης

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.startmedia.gr διατίθεται στους επισκέπτες / χρήστες αυστηρά για προσωπική χρήση και απαγορεύεται η χρήση ή η αναδημοσίευση, μέρους ή του συνόλου του, με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας «StartTV AE & Τηλεοπτικές και Εκδοτικές Επιχειρήσεις ΑΕ» Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.

Η χρήση του δικτυακού τόπου Startmedia.gr (εφεξής καλούμενου χάριν συντομίας ως «δικτυακού τόπου») υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του δικτυακού τόπου, συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει αναγνώσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιοδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου. Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2661058266 και 2661046946 ή μέσω email στην διεύθυνση: info@startmedia.gr

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας “StartTV AE & Τηλεοπτικές και Εκδοτικές Επιχειρήσεις ΑΕ” (εφεξής καλούμενου χάριν συντομίας ως η «Εταιρεία») και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.
Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στην Εταιρεία ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία.

Άδεια Χρήσης

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά της Εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου

H Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του Περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον δικτυακό της τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία όμως περίπτωση η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται κατά συνέπεια (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από την χρήση του δικτυακού της τόπου. Το Περιεχόμενο και οι Υπηρεσίες παρέχονται από την Εταιρεία «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Εταιρεία. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού της τόπου, ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του δικτυακού της τόπου ή των servers της θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.

Αποκλεισμός Προτροπών – Συμβουλών

Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες / επισκέπτες Περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση την δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας.

Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες/επισκέπτες θα χορηγούν στο δικτυακό τόπο, κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)

Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners (εφεξής καλουμένων χάριν συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι ανωτέρω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρων χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τη Εταιρεία, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες

H Εταιρεία δίνει στους χρήστες την επιλογή να δημοσιεύουν στο δικτυακό τόπο δικό τους περιεχόμενο, ή να παραπέμπουν σε δικό τους περιεχόμενο δημοσιευμένο σε άλλους δικτυακούς τόπους.

1.       Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να ελέγχει το περιεχόμενο αυτό και να δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για λάθη, παραλείψεις, προσβλητικές εικόνες, χυδαία γλώσσα ή εικόνες, πορνογραφικό, απειλητικό ή δυσφημιστικό προς οποιονδήποτε υλικό στο περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες.

2.       Απαγορεύεται στους χρήστες να δημοσιεύουν στο δικτυακό τόπο υλικό παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, πορνογραφικό, προσβλητικό προς το θρησκευτικό συναίσθημα ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική υπευθυνότητα ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρείας, η Εταιρεία θα το αφαιρέσει από το δικτυακό τόπο, χωρίς ειδοποίηση.

3.       Οι χρήστες αναγνωρίζουν στην Εταιρεία το δικαίωμα να ελέγχει και να εγκρίνει το υλικό που υποβάλλουν πριν τη δημοσίευσή του στο δικτυακό τόπο. Η εταιρεία και οι συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις για το δικτυακό τόπο έχουν το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχουν, εγκρίνουν, απορρίπτουν ή διαγράφουν περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στο δικτυακό τόπο. Τα παραπάνω είναι στη διακριτική ευχέρεια του ορισμένου από την Εταιρεία αρμόδιου προσωπικού και οι αποφάσεις του δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Η Εταιρεία και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν να δημοσιεύσουν περιεχόμενο που παραβιάζει τους παρόντες όρους.

4.       Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή να αρνηθεί τη δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, εμπορικά συμβόλαια ή οποιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα προσώπων ή νομικών προσώπων, καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα προσώπων. Για παράδειγμα, το Περιεχόμενο δε μπορεί να περιλαμβάνει: εμπορικά σήματα που ανήκουν σε τρίτες εταιρείες, υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ονόματα, μιμήσεις, φωνές ή άλλα χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε δημόσια πρόσωπα, καθώς και περιεχόμενο που προωθεί οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία εκτός των προϊόντων της Εταιρείας.

5.       Κάθε χρήστης που δημοσιεύει περιεχόμενο αποδέχεται και δηλώνει πως:

·         Έχει το δικαίωμα να υποβάλει και να δημοσιεύσει το περιεχόμενο στο site.

·         Το περιεχόμενο δεν περιλαμβάνει ή παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

·         Απαλλάσσει την Εταιρεία από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβή και οποιαδήποτε άλλο χρέος προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιτίας της δημοσίευσης στο δικτυακό τόπο του περιεχομένου που έχει υποβάλει.

·         Κάθε πρόσωπο που απεικονίζεται στο περιεχόμενο έχει συναινέσει στην απεικόνισή του.

·         Έχει όλες την άδεια για τη χρήση στο περιεχόμενο που υποβάλλει όλων των αντικειμένων / σκηνικών/ κοστουμιών που παρουσιάζονται στο περιεχόμενο.

6.       Οι χρήστες και όχι η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι συνεργάτες και οι σχετιζόμενες με αυτήν εταιρείες, οι εργαζόμενοι σε αυτήν, οι διευθυντές, μέτοχοι ή εκπρόσωποί της δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (για παράδειγμα, μεταξύ άλλων: άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου.

7.       Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει, οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία χρησιμοποιώντας το email επικοινωνίας που υπάρχει στο δικτυακό τόπο. Το περιεχόμενο θα αποσυρθεί εντός 1-2 εργάσιμων ημερών.

Δικαιώματα Χρήσης του Περιεχομένου

Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους. Παρόλα αυτά, για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλουν οι χρήστες στο δικτυακό τόπο για δημοσίευση , αυτόματα παραχωρούν στην Εταιρεία την απεριόριστη, χωρίς αντίτιμο, άδεια για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό ή έντυπο.

Μεταβατικές Διατάξεις

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ' ύλην ελληνικά δικαστήρια. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσει ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του χρήστη, καθώς και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στη δικαιοδοσία της χώρας του χρήστη.

 

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου
 
www.startmedia.gr διατίθεται στους επισκέπτες / χρήστες αυστηρά για προσωπική χρήση
 
και απαγορεύεται η χρήση ή η αναδημοσίευση, μέρους ή του συνόλου του, με
 
οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας «StartTV AE &
 
Τηλεοπτικές και Εκδοτικές Επιχειρήσεις ΑΕ» Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς
 
Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.
 
Η χρήση του δικτυακού τόπου Startmedia.gr (εφεξής καλούμενου χάριν συντομίας ως
 
«δικτυακού τόπου») υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στη
 
συνέχεια. Η χρήση του δικτυακού τόπου, συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης
 
έχει αναγνώσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση μη
 
αποδοχής οποιοδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του
 
δικτυακού τόπου. Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2661058266
 
και 2661046946 ή μέσω email στην διεύθυνση: info@startmedia.gr
 
Πνευματικά Δικαιώματα
 
Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά
 
και όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων,
 
απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας
 
της εταιρείας “StartTV AE & Τηλεοπτικές και Εκδοτικές Επιχειρήσεις ΑΕ” (εφεξής
 
καλούμενου χάριν συντομίας ως η «Εταιρεία») και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς
 
διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα
 
δικαιώματα τρίτων. 
 
Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο
 
δικτυακό τόπο ανήκουν στην Εταιρεία ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι
 
των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την
 
κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία.
 
Άδεια Χρήσης
 
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή,
 
αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download),
 
μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του
 
περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό,
 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά της Εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η
 
μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό
 
προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή
 
άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής
 
προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση
 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 
Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί
 
ευθύνης Διαδικτύου
 
H Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του Περιεχομένου και οι
 
πληροφορίες που εμφανίζονται στον δικτυακό της τόπο να χαρακτηρίζονται από
 
ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία
 
όμως περίπτωση η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται κατά συνέπεια (ούτε καν από
 
αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από την χρήση
 
του δικτυακού της τόπου. Το Περιεχόμενο και οι Υπηρεσίες παρέχονται από την Εταιρεία
 
«ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη,
 
εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας,
 
απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η
 
Εταιρεία. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική
 
ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών,
 
δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/επισκέπτες
 
του δικτυακού της τόπου, ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη
 
χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που
 
διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα /
 
υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε
 
δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση
 
δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του δικτυακού της τόπου ή των servers της θα είναι
 
αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια
 
στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server
 
μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.
 
Αποκλεισμός Προτροπών – Συμβουλών
 
Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες / επισκέπτες Περιεχομένου του
 
δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως
 
ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη,
 
αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν
 
αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση την δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε
 
ευθύνης της Εταιρείας.
 
Προσωπικά Δεδομένα
 
Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς
 
οι χρήστες/επισκέπτες θα χορηγούν στο δικτυακό τόπο, κατά τρόπο σύννομο με την
 
ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει
 
στους χρήστες/επισκέπτες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και
 
προσδοκίες αυτών.
 
Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)
 
Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των
 
προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών
 
τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών
 
banners (εφεξής καλουμένων χάριν συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι ανωτέρω σύνδεσμοι
 
έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του
 
δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους
 
αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρων χρήσης. Η τοποθέτηση των
 
συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των
 
αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τη Εταιρεία, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το
 
περιεχόμενο τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους,
 
καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.
 
Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους
 
χρήστες
 
H Εταιρεία δίνει στους χρήστες την επιλογή να δημοσιεύουν στο δικτυακό τόπο δικό τους
 
περιεχόμενο, ή να παραπέμπουν σε δικό τους περιεχόμενο δημοσιευμένο σε άλλους
 
δικτυακούς τόπους.
 
1. Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να ελέγχει το περιεχόμενο αυτό και να δεν
 
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για λάθη, παραλείψεις, προσβλητικές εικόνες, χυδαία
 
γλώσσα ή εικόνες, πορνογραφικό, απειλητικό ή δυσφημιστικό προς οποιονδήποτε
 
υλικό στο περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες.
 
2. Απαγορεύεται στους χρήστες να δημοσιεύουν στο δικτυακό τόπο υλικό
 
παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, σκανδαλώδες,
 
εμπρηστικό, πορνογραφικό, προσβλητικό προς το θρησκευτικό συναίσθημα ή
 
οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική
 
υπευθυνότητα ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο. Σε περίπτωση που
 
περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρείας, η
 
Εταιρεία θα το αφαιρέσει από το δικτυακό τόπο, χωρίς ειδοποίηση.
 
3. Οι χρήστες αναγνωρίζουν στην Εταιρεία το δικαίωμα να ελέγχει και να εγκρίνει το
 
υλικό που υποβάλλουν πριν τη δημοσίευσή του στο δικτυακό τόπο. Η εταιρεία και
 
οι συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις για το δικτυακό τόπο έχουν το δικαίωμα
 
(αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχουν, εγκρίνουν, απορρίπτουν ή διαγράφουν
 
περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στο δικτυακό τόπο. Τα παραπάνω είναι
 
στη διακριτική ευχέρεια του ορισμένου από την Εταιρεία αρμόδιου προσωπικού
 
και οι αποφάσεις του δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Η Εταιρεία και οι
 
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν να
 
δημοσιεύσουν περιεχόμενο που παραβιάζει τους παρόντες όρους.
 
4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή να αρνηθεί τη δημοσίευση
 
περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, εμπορικά
 
συμβόλαια ή οποιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα προσώπων ή νομικών
 
προσώπων, καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα
 
προσώπων. Για παράδειγμα, το Περιεχόμενο δε μπορεί να περιλαμβάνει:
 
εμπορικά σήματα που ανήκουν σε τρίτες εταιρείες, υλικό που προστατεύεται από
 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ονόματα, μιμήσεις, φωνές ή άλλα
Read 169415 times
Super User

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mihi vero, inquit, placet agi subtilius et, ut ipse dixisti, pressius. Fortasse id optimum, sed ubi illud: Plus semper voluptatis? Duo Reges: constructio interrete.

15834 comments

 • Comment Link Marianne Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017 18:12 posted by Marianne

  Having read this I believed it was really enlightening.
  I appreciate you finding the time and effort to put this content together.
  I once again find myself spending a significant amount of time both reading and
  leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 • Comment Link Billie Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017 18:01 posted by Billie

  My brother recommended I might like this website.
  He was once entirely right. This put up actually made my day.
  You can not consider just how much time I had spent for this information! Thanks!

 • Comment Link Mathias Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017 17:57 posted by Mathias

  Someone necessarily assist to make significantly posts I'd state.
  This is the first time I frequented your website page and
  to this point? I surprised with the analysis you made to make this particular submit amazing.

  Excellent task!

 • Comment Link Ronny Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017 17:18 posted by Ronny

  The nicotine and tar smell from a made use of flter is just small, so hhe
  doesn't smell likoe a stale cigarette either.

 • Comment Link Katie Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017 17:02 posted by Katie

  Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where
  I could find a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog
  platform as yours and I'm having trouble finding
  one? Thanks a lot!

 • Comment Link stadotlo Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017 16:29 posted by stadotlo

  シドニーは元々凶悪な人間だったのが取り憑かれたことで少年を解放しました。 Office365のユーザーには無制限というのを設定したら、映画をまるまるどんどん保存するユーザーが現れてそれがものすごい容量をくったという話は事実だろう。 [url=http://dbotuto.forumcrea.com/viewtopic.php?pid=13049#p13049]windows8 1 ダウンロード[/url]
  宣言型の方法で、HTML ページのクロムコントロールを使用します。 かれはヨーロッパの新しいパートナーについて述べ時には消費者はひどいレビューを書くこともあると言っています。
  [url=http://belafadiga.forumfree.org/index.php?&act=ST&f=14&t=11304]windows8 1 ダウンロード[/url] マクロウイルス付き迷惑メールSuccessful Receipt of Online Submission for Referenceイギリスの付加価値税(VAT)の払い戻し通知を装った英語表記の迷惑メール(スパムメール)の紹介です。 H20(2008)・2・21に購入(当時約10万円で購入)。
  [url=http://kinebrugge.bbforum.be/post8031.html#8031]office 2013 通販[/url]
  とりあえず本日はヘロヘロなので、また後ほどぼちぼち書きますね~。 それがどんな図形なのかは、見たままそのままにきちんと読み取るしかないよな。 [url=http://gamersconnect.net/forum/viewtopic.php?f=61&t=69242]office2016 personal 価格[/url]
  ところが前回のパソコンクラブでそれが判明したのだが、会員のMTさんも同じように、Office365Soroを購入されたことを述べられた。 Word、Excel、PowerPointはLollipopでも動作するが、幾つかの小さな不具合が発生している。
  [url=http://www.croquet.no/phpbb/viewtopic.php?p=40573#40573]office2030 &503;ロダクト キー[/url] もしPass4TestのMicrosoftの70-640更新版を購入した後、学習教材は問題があれば、或いは試験に不合格になる場合は、私たちが全額返金することを保証いたしますし、私たちは一年間で無料更新サービスを提供することもできます。 それは実際には、大統領が核弾頭発射を認可する規定の入った装甲ブリーフケースなのである。
  [url=http://4everchristina.myforum.ro/viewtopic.php?p=15263#15263]win8.1 アップグレード[/url]

 • Comment Link Leonora Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017 16:11 posted by Leonora

  I have read so many posts regarding the blogger lovers
  however this piece of writing is genuinely
  a pleasant piece of writing, keep it up.

 • Comment Link Deanne Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017 15:39 posted by Deanne

  Admiring the persistence you put into your site and in depth information you present.
  It's good to come across a blog every once
  in a while that isn't the same outdated rehashed information. Fantastic read!
  I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.

 • Comment Link Flossie Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017 15:23 posted by Flossie

  Hello! Would you mind if I share your blog with my
  zynga group? There's a lot of people that I think would
  really enjoy your content. Please let me know. Thank
  you

 • Comment Link Shalanda Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017 15:18 posted by Shalanda

  Your style is really unique in comparison to other people I've read stuff
  from. Many thanks for posting when you have
  the opportunity, Guess I'll just book mark
  this page.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Προσφορά Pallet Stores

PAUL MATZAROU 570x120

Εγγραφή μέλους

Καλώς ήρθατε στο Start Media Εγγραφείτε για να λάβετε ενημερώσεις για τα πράγματα που σας ενδιαφέρουν και να παρακολουθήστε γεγονότα σε πραγματικό χρόνο.

Ο Καιρός

Cloudy

12°C

Corfu

Cloudy

Humidity: 51%

Wind: 6.44 km/h

 • 22 Jan 2017

  Partly Cloudy 11°C 7°C

 • 23 Jan 2017

  Mostly Cloudy 12°C 7°C

Πρωτοσέλιδα

Σαν Σήμερα

Ημερολόγιο